Previous Issue   Volume 16(1); Mar 2018
Soo-Kyung Seo, Seong-Jeong Han, Chang-Sub Ku, Dae-Hyun Kim, Ja-Hyun Ryu, Ji-Hwoon Baek, Jae-Sook Koh, Dong-Il Jang
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):1-9.
Jin-Young Seo, Jung-Suk Kim, Kum-Lan Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):10-19.
Sol-Ah Kim, Eun-Kyung Sim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):20-31.
Jin-A Kim, Yun-Kyoung Oh
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):32-41.
Joong Hyun Shim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):42-51.
Hae-ju Bang, In-hyuk Choi
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):52-61.
Jae-Hyeon Seong, Chang-Beom Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):62-70.
Jun Seok Baek, Se-eun Jin, Seung Hye Kang, Chansun Park, Jae Hoon Jeong, Sang Won Yi, Young Soo Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):71-81.
Hee-Sook Kim, Young-Hee Choi
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):82-92.
Yifan He, Jun Zhu, Li Li, Zeyuan Dong, Wenyi Zhu, Hong Meng
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):93-102.
Hee-Jung Yong, Gyu Ri Kim, Jin-Jung Ahn, In-Sook An, Yong-Sam Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):103-112.
Mi-Na Choi, Eun-Ju Na, In-Sook An, Sung-Nae Lee, Young-Sam Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):113-121.
Hwa Jun Cha
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):122-130.
Young-Joo Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2018;16(1):131-138.