Research on Regulation Mechanism of Aquaporin 3 and Its Effects on Skin
Xiaoyue Wang, Yan Xue, Zeyuan Dong, Yinmao Dong, Li Li
Asian J Beauty Cosmetol. 2017;15(2):234-240.   Published online 2017 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.20402/ajbc.2016.0137
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Does mask wearing affect skin health? An untargeted skin metabolomics study
Yu Liu, Hongzhi Zhao, Hao Chen, Xinxin Li, Chunmei Ran, Hongwen Sun, Lei Wang
Environment International.2023; 178: 108073.     CrossRef
Study on the structure characterization and moisturizing effect of Tremella polysaccharide fermented from GCMCC5.39
Meng Yang, Zilong Zhang, Yan He, Chengliang Li, Jinmei Wang, Xia Ma
Food Science and Human Wellness.2021; 10(4): 471.     CrossRef