Current Issue   Volume 21(1); Mar 2023   
Mi Jeong Choi
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):1-12.
Christine Garcia, Elodie Valin, Elsa Hernandez, Catherine Kern, Alicia Roso
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):13-27.
Yoojin Oh
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):29-40.
Sook-Hee Kim, Ja-Bok Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):41-50.
Eun-Ju Kwak, Ju-Sub Kim
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):51-58.
Hye Ran Guk
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):59-70.
Hye Ran GuK
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):71-82.
Ju Kyeong Lee, Hyun Gab Yang, Jae Yong Seo, Sol Bee Baek, Min Seok Sim, Shu Rong Ren, Jong Sub Lee, Eui Su Choung, Hyun Dae Cho
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):83-92.
Jae-Im Yun, Jin-Sook Hwang
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):93-106.
Sooyeon Choi, Jisun Song, Suhyun Han, Jungkyu Lee, Wonwoo Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):107-116.
Dong-Myong Kim, Won-Jin Kim, Hyung-Kon Lee, Yong-Seong Kwon, Yeon-Mea Choi
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):117-130.
Kyeong Seok So, Jin Hyun Kim, Yeo Jin Lim, Ju Tae Jeong, Jae Yong Seo, Young Kwon Cha, Hyun Dae Cho, Hang eui Cho, Seunghee Bae
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):131-140.
In-Jeong Choi
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):141-149.
Yeahwa Yoon, Nayeon Han, Jae Ho Lee, Seunghee Bae, Jungmin Lee
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):151-164.
Guanjie Song, Huirong Zhang, Nifeng Chen, Fan Yi, Yinmao Dong, Li Li
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):165-174.
Si-Hyun Kim, Su-Min Ko, Jung-Soon Han
Asian J Beauty Cosmetol. 2023;21(1):175-175.